Producenci
Promocje
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.novastrefa.pl

I. Definicje

Bilet- dokument potwierdzający wstęp na wydarzenie

Organizator- INNOCOM sp z o. o. ul. Partyzantów 42 C, 33-340 Stary Sącz

Sklep- sklep internetowy działający pod adresem novastrefa.pl prowadzony przez Organizatora

Klient- osoba dokonująca zakupu w Sklepie

Konto klienta- indywidualnie przypisana baza danych, w której znajdują się dane klienta oraz

historia zamówień jest chroniona hasłem

Formularz zamówień- interaktywny formularz usługi elektronicznej dostępny w Sklepie

umożliwiający Klientowi złożenie zamówienia

Dzień roboczy- dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo

wolnych od pracy

Regulamin- niniejszy regulamin Sklepu

 

II. Postanowienia ogólne

1. Osoba dokonująca zakupu biletu wyraża zgodę na warunki transakcji określone w

Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Klient zobowiązany jest stosować się również do postanowień Regulaminu Wydarzenia,

w którym będzie brał udział.

3. Organizator za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż biletów oraz voucherów,

uprawniając Klienta do wykorzystania w terminach zawartych na bilecie.

 

 

III. Rejestracja

1. Każda osoba odwiedzająca Stronę ma prawo do założenia konta w celu złożenia zamówień.

Rejestracja jest dobrowolna i nieodpłatna.

2. Po odpowiednim wypełnieniu formularza rejestracyjnego następuje założenie Konta. Za

pośrednictwem wiadomości na adres e-mail należy potwierdzić założenie Konta.

3. Przy rejestracji należy podać następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, hasło. Zaleca

się zachowanie w tajemnicy hasła, które powinno być znane jedynie Klientowi.

4. Warunkiem zakończenia rejestracji jest przeczytanie niniejszego Regulaminu oraz zgoda na

przetwarzanie danych osobowych.

5. Zalogowanie się do Sklepu następuje poprzez wpisanie danych wprowadzonych podczas

rejestracji.

6. Po poprawnym zarejestrowaniu oraz zalogowaniu, Klient może w pełni korzystać ze Strony,

w tym do składania zamówień.

7. Organizator może pozbawić Klienta do korzystania z konta lub ograniczyć dostęp do

składania zamówień w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności

kiedy Klient:

* Podał dane niezgodne z prawdą, nieaktualne lub naruszające prawa osób trzecich

podczas rejestracji w Sklepie,

* Naruszył za pośrednictwem sklepu dobra osobiste innych Klientów,

* Dopuścił się zachowania, które powszechnie nie jest dopuszczalne przez prawo,

* Naruszył ogólne zasady korzystania z Internetu godząc w dobre imię Sklepu.

 

IV. Warunki zamówienia

1. Klient może złożyć zamówienie produktu po zalogowaniu się na swoje konto lub

bez rejestracji.

2. Po wybraniu produktu będącego przedmiotem zamówienia należy dodać go do koszyka

poprzez naciśnięcie przycisku „do koszyka”

3. Podgląd na produkty wchodzące w skład zamówienia Klient może zobaczyć w zawartości

koszyka klikając „koszyk”.

4. W koszyku jest możliwość modyfikacji zamówienia poprzez dodanie ilości lub usunięcie

produktów.

5. Potwierdzenia zamówienia należy dokonać poprzez naciśnięcie przycisku „zamawiam”.

6. Klient niezalogowany zobowiązany jest podać następujące dane w celu sfinalizowania

zamówienia: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania na który zostaną wysłane

produkty, numer telefonu oraz opcjonalnie wiadomość do Sklepu i dane do faktury.

7. Potwierdzone zamówienie przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży ze Sklepem

oraz zobowiązanie się do zapłaty kwoty zamówienia.

8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, lecz zamówienia złożone

w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym

następującym po złożeniu zamówienia.

9. Potwierdzenie i/lub opłacenie zamówienia zostanie wysłane na adres e-mail podany przy

złożeniu zamówienia.

 

 

V. Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze i rozpoczyna się od wpłynięcia całkowitej

kwoty z zamówienia na konto Sklepu.

2. Termin realizacji i wysyłki do klienta powinien wynosić nie dłużej niż 7 dni roboczych.

3. Doręczenie produktu na wskazany przy zamówieniu adres dokonuje Poczta Polska lub inna

firma spedycyjna wybrana podczas składania zamówienia.

4. O trudnościach przy dokonaniu wysyłki Organizator poinformuje wiadomością wysłaną

na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostawie

spowodowane błędnie lub niedokładnie podanym adresem lub niewywiązaniem się z umowy

dostawy przez doręczyciela.

6. Rodzaj dostawy produktu wybierany jest przy końcowym procesie składania zamówienia.

 

 

VI. Cena i formy płatności

1. Cena widoczna obok produktu zawiera podatek VAT oraz nie ulega negocjacji.

2. Cena zakupu produktu jest wiążąca dla Sklepu i Klienta od chwili potwierdzenia

zamówienia do czasu uregulowania.

3. Cena produktu nie zawiera kosztów dostawy.

4. Sposób oraz koszty dostawy dostępne są na Stronie oraz przy potwierdzeniu składania

zamówienia.

5. Całkowita cena jaką należy uregulować wyświetlana jest w ostatnim kroku zamówienia,

w której skład wchodzi cena produktu i/lub koszty dostawy.

6. Formy zrealizowania płatności za zamówione produkty dostępne są na Stronie.

 

VII. Odstąpienie od umowy

1. Klient może zwrócić towar zakupiony w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od

daty odebrania przesyłki. Wyjątkiem w tej sprawie są bilety na wszystkie wydarzenia organizowane przez Organizatora - bilety nie podlegają zwrotowi. 

2. Koszty przesyłki wynikające z odesłania produktu do Sklepu ponosi Klient.

3. Adres na jaki należy odesłać produkt podany to ul. Partyzantów 42 C, 33-340 Stary Sącz.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za

niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc

od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Zwracany produkt powinien być zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak

uszkodzeń przesyłki podczas transportu.

6. Po upływie 14 dni od daty doręczenia nie ma możliwości zwrotu produktów.

 

 

VIII. Reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji produktów. Wyjątkiem w tej sprawie są bilety na wydarzenia organizowane przez Organizatora, które nie podlegają reklamacji. Klient akceptując regulamin wyraża zgodę na odstąpienie do prawa składania reklamacji. 

2. Pismo reklamacyjne należy wysłać na adres Organizatora i/lub adres e-mail.

3. Reklamacje rozpatrywane będą najpóźniej 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4. W przypadku zgubienia, zniszczenia, kradzieży lub utraty produktów należy

niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem w celu ustalenia postępowania

reklamacyjnego. Adresy dostępne są na Stronie.

 

 

IX. Dane osobowe

1. Zakładając konto Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu

wprowadzenia ich w bazie Organizatora co stanowi podstawę do realizacji umów.

2. Klient może wyrazić również zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach

marketingowych, oznaczać to będzie otrzymywanie informacji o działalności Organizatora.

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, lecz brak akceptacji

uniemożliwia dokonanie zamówienia w Sklepie przez Klienta.

4. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 133 poz. 883), więc Klientowi przysługuje prawo do wglądu

wprowadzonych danych osobowych oraz ich poprawienia, a także ich usunięcia.

 

X. Warunki końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, co publikowane będzie na

Stronie.

2. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach

konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Sklep będzie dążył, aby wszystkie spory z Klientami były rozwiązywane w sposób

polubowny.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia techniczne, czego skutkiem

może być brak funkcjonowania sklepu w danych momencie, jak również ingerencja osób

trzecich w poprawne działanie Strony.

5. Adres e-mail służący do kontaktu z Organizatorem znajduje się na Stronie.

6. Produkty z zakresu "Wieczory kawalerskie" oraz "Wieczory panieńskie" są tylko i wyłącznie produktami zawierającymi informacje dotyczącą planowanej wycieczki w formie elektronicznej lub formie papierowej. W tą cenę nie są wliczone w żaden sposób bilety lotnicze, opłaty za noclegi oraz wszelkie inne koszty jakie mogłyby zostać poniesione gdyby klient zdecydował się na wyznaczoną wycieczkę. Klient kupuje jedynie pomysł sprzedającego na wybraną wycieczkę. Brak podania w komentarzu do zamówienia wymaganych danych skutkuje przesunięciem terminu realizacji o kolejne dwa dni robocze.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Regulamin tworzenia kosztorysów i planów wieczorów

kawalerskich i panieńskich

 

I. Opis

Produkty z zakładki "Wydarzenia" związane z tworzeniem kosztorysów i planów wyjazdów kawalerskich i panieńskich są tylko i wyłącznie projektami przesyłanymi w formie elektronicznej do klienta. Klient w tym przypadku płaci jedynie za usługę stworzenia planu wycieczki do wybranego miejsca. Wszystkie ceny podane w przesłanym projekcie do klienta są cenami jakie udało się znaleźć w momencie zakupu danego produktu i mogą się różnić od cen ostatecznych jeśli klient będzie przeciągał rezerwację wyznaczonych miejsc, na co INNOCOM sp. z o. o. nie ma wpływu. 

II. Tworzenie planów i harmonogramów wieczorów kawalerskich i wieczorów panieńskich

Klient kupujący produkt elektroniczny z zakładki "Wydarzenia" otrzymuje drogą elektroniczną lub pocztą plan i kosztorys danego wydarzenia. W skład produktu wchodzą 3 warianty, na które klient sam i indywidualnie może podjąć decyzję. Kosztorys zawiera ceny miejsc noclegowych, średnie wydatki na jedzenie, średnie koszty związane z atrakcjami, średnie koszty związane z transportem.

III. Zlecenie INNOCOM sp. z o. o. rezerwacji miejsc noclegowych, przejazdów autobusowych i/lub przejazdów kolejowych i/lub biletów samolotowych i/lub przejazdów prywatnymi samochodami i busami

Klient kupujący produkty z zakładki "Wydarzenia" ma możliwość zlecenia INNOCOM sp. z o. o. wykonanie za niego wszystkich niezbędnych rezerwacji związanych z planowanym wydarzeniem. Decydując się na tego typu współpracę klient jest zobowiązany do opłacenia z góry kwoty z wybranego przesłanego wcześniej kosztorysu + (plus) do przesłania 10 % brutto z kwoty z wybranego przesłanego wcześniej kosztorysu. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Regulamin SUPERNOVA FESTIVAL 2020 

 

 

 

 

 

 

Stary Sącz 06.07.2019

 

REGULAMIN IMPREZY SUPERNOVA FESTIVAL

Data IMPREZY:

 

Barcice 26-28.06.2020 r. lub 06-07.08.2020

 

I. Ogólna charakterystyka

1. SUPERNOVA FESTIVAL to wydarzenie muzyczne, którego głównym celem jest tworzenie corocznych imprez na rozpoczęcie sezonu wakacyjnego w Polsce. Gatunki jakie przeważają to przede wszystkim muzyka elektrocznicna oraz twórczość polskich artystów tworzących również hip hop oraz pop.

 

2. Regulamin został stworzony przez organizatora IMPREZY: SUPERNOVA FESTIVAL 2019, która odbędzie się 22-23.06.2019 r. w Baricach (zwanej dalej IMPREZĄ). Organizatorem IMPREZY jest INNOCOM sp. z o. o., ul. Partyzantów 42 c, 33-340 Stary Sącz (zwany dalej ORGANIZATOREM).

 

3. Regulamin przeznaczony jest dla każdej osoby przebywającej na TERENIE IMPREZY w trakcie jej trwania. Osoby te, muszą stosować się do postanowień niniejszego regulaminu w celu maksymalizowania bezpieczeństwa.

 

4. Głównym celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników IMPREZY poprzez ustalenie zasad postępowania, których muszą się stosować osoby obecne na IMPREZIE. Dodatkowo Regulamin opisuje warunki korzystania z TERENU oraz BILETÓW wstępu

 

5. Znaczenia określeń używanych w Regulaminie

 

BILET oznacza indywidualną zgodę na stęp na TEREN IMPREZY. Bilet podczas pierwszego wejścia zostanie skasowany oraz zamieniony na opaskę lub pieczątkę. Uczestnicy z opaską lub pieczątką będą mogli wchodzić i wychodzić z TERENU IMPREZY dowolną ilość razy.

 

SŁUŻBY PORZĄDKOWE to m.in. Pracownicy ochrony bezpieczeństwa lub mienia powołani przez ORGANIZATORA do dbania o bezpieczeństwo uczestników IMPREZY.

 

TEREN IMPREZY jest to wydzielone miejsce, na którym prowadzona jest IMPREZA.

 

UCZESTNIK IMPREZY to osoba, która bierze udział w prowadzonej IMPREZIE z ważnym biletem wstępu lub innym zezwoleniem ze strony ORGANIZATORA. Uczestnikiem IMPREZY może być osoba pełnoletnia oraz osoba małoletnia, która jest pod opieką osoby dorosłej lub posiada oświadczenie rodzica, które mówi o zezwoleniu na jego uczestnictwo. Osoba małoletnia przebywa tylko i wyłączne na odpowiedzialność osoby dorosłej.

Osoba małoletnia to osoba, która nie ukończyła 18. roku życia (art. 10 kodeksu cywilnego). 

Osoby poniżej 18 roku życia, a powyżej 15 roku życia mogą wziąć udział w festiwalu za zgodą osoby dorosłej. Plik do pobrania dostępny jest na naszej stronie.

Osoby poniżej 15 roku życia mogą przebywać na festiwalu tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która również posiada BILET. Osoba dorosła, która jest opiekunem osoby małoletniej poniżej 15 roku życia bierze na siebie pełną odpowiedzialność za nią.

 

II. SPRZEDAŻ BILETÓW

1. Bilety sprzedawane są:

- sprzedaż internetowa (www.novastrefa.pl, www.ebilet.pl)

- punkt sprzedaży stacjonarnej Kazimierza Wielkiego 7, 33-340 Stary Sącz

- sprzedaż w kasie biletowej na TERENIE IMPREZY

 

2. Okazanie biletu, który nie jest oryginalnym BILETEM wstępu skutkować będzie odmówieniu wstępu na IMPREZĘ.

3. Prawo do wstępu na teren imprezy będzie posiadać osoba z oryginalnym BILETEM, nabytym zgodnie z ustaleniami niniejszego regulaminu.

 

 

III. WSTĘP NA TEREN IMPREZY

 

1. Wstęp na TEREN IMPREZY przysługuje osobom, które posiadają BILET oraz osobom, które wymieniły BILET na opaskę lub pieczątkę

2. Opaskę lub pieczątkę UCZESTNIK zobowiązany jest nosić przy sobie cały czas.

3. Z opaski może korzystać tylko i wyłącznie jedna osoba, zakazane jest przekazywanie opaski innym osobom. Zgubienie lub kradzież opaski powoduje utratę jej ważności.

4. Wstęp na teren IMPREZY nie przysługuje osobom wobez których zostały wydane następujące orzeczenia:

 

a) zakazujące wstępu na imprezy masowe oraz inne imprezy o charakterze rozrywkowym

b) osobie, wobec której został wydany zakaz zagraniczny

c) zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania i chęci wstępu w miejscach organizowania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

 

6. ORGANIZATOR ma pełne prawo odmówić wstępu na TEREN IMPREZY osobom:

a) nie posiadającym BILETU, opaski lub pieczątki

b) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu lub środków psychotropowych

c) posiadającym broń lub inne przedmioty, które mogą nawet w najmniejszym stopniu zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników

d) zachowującym się agresywnie

e) posiadającym hałaśliwe gadżety

f) nieposiadającym dokumentu tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna, legitymacja studencka)

 

7. Wstęp na TEREN IMPREZY posiadają tylko i wyłącznie osoby, które okażą bilet wstępu, opaskę lub pieczątkę.

 

8. Wstęp na teren IMPREZY uzyskać może osoba, które ukończyła 18 lat. By osoby młodsze mogły wejść na TEREN IMPREZY, powinny posiadać następujące dokumenty

- dowód tożsamości (prawo jazdy, paszport, legitymację szkolną)

- ksero dowodu tożsamości rodzica

- podpisana zgoda rodzica lub rodziców na uczestnictwo dziecka w imprezie

 

IV. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY

1. ORGANIZATOR wyznaczył strefy, do których wstęp mają tylko i wyłącznie osoby powołane bezpośrednio przez ORGANIZATORA.

2. Na terenie IMPREZY wydzielone są strefy gastronomiczne, strefy z piwem, strefy relaksu, parking, pole namiotowe

3. Uczestnicy IMPREZY mają obowiązek słuchać poleceń SŁUŻB PORZĄDKOWYCH, których głównym zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo IMPREZY.

4. Zabrania się wnoszenia na TEREN IMPREZY:

- broni

- materiałów wybuchowych oraz materiałów łatwopalnych

- napojów alkoholowych i bezalkoholowych,

- żywności,

- dronów

- środków odurzających lub substancji psychotropowych,

- profesjonalnych aparatów fotograficznych i kamer video (nie dotyczy kamer typu GoPro)

- zwierząt

 

8. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu IMPREZY w formie zdjeć, wideo oraz dźwięku. ORGANIZATOR ma pełne prawo rozpowszechniania i udostępniania zebranych materiałów w miejscach przez siebie wybranych. Uczestnicy IMPREZY przebywający na TERENIE IMPREZY wyrażają zgodę na przetwarzanie tego typu materiałów, nawet jeśli sami są widoczni na wspomnianych materiałach.

9. SŁUŻBY PORZĄDKOWE są uprawnione do:

 

a) Sprawdzania czy uczestnik posiada BILET, opaskę lub pieczątkę wstępu. Jeśli okaże się, że weryfikowana osoba, nie posiada żadnej z wymienionych rzeczy, zostania poproszona o opuszczenie TERENU IMPREZY.

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c) przeglądania zawartości bagaży, jeśli istnieje możliwość wniesienie niebezpiecznych narzędzi na TEREN IMPREZY

 

10. Służby Porządkowe są zobowiązane usunąć z TERENU IMPREZY osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek IMPREZY

 

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY

1. Zakupiony BILET nie podlega zwrotowi ani wymianie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania IMPREZY bez wcześniejszej informacji. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza BILETU poza zwrotem kosztów zakupu BILETU.

2. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu IMPREZY bez uzasadnionych powodów oraza prawo do zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

3. Uczestnik IMPREZY lub inne osoby, które przebywają na TERENIE IMPREZY mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy IMPREZY uczestniczą w niej na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży.

 

VI. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny: INNOCOM sp. Z o. o., ul. Kazimierza Wielkiego 7, 33-340 Stary Sącz

 

VII. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH Z DNIA 20 marca 2009 Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504

1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł. 2. Tej samej karze podlega ten, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności.

3. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

4. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

5. Kto, będąc do tego zobowiązany, nie przekazuje informacji dotyczącej bezpieczeństwa imprezy masowej albo przekazuje informację nieprawdziwą w tym zakresie, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

6. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.6)), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

7. Sąd może orzec przepadek przedmiotów, o których mowa w pkt. 6, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

8. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

9. Karze, o której mowa w pkt 8, podlega ten, kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej.

10. Jeżeli sprawca, dopuszczając się czynów określonych w pkt 8–9, używa elementu odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie prawa do nazwy i logo IMPREZY posiada tylko i wyłącznie ORGANIZATOR

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Siłę Wyższą stanowią w przede wszystkim warunki atmosferyczne – obfite opady deszczu lub porywisty wiatr uniemożliwiający prace montażowe sceny zgodnie z przepisami BHP, awarie pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, światło, ciepło.

3. Regulamin dostępny jest na www.novastrefa.pl oraz pod adresem korespondencyjnym ORGANIZATORA

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.07.2018 r.

6. W związku z COVID-19 osoby, które kupują bilety muszą być świadome możliwości przeniesienia daty festiwalu. Są to sprawy niezależne od ORGANIZATORA. Datą zastępczą może być 6-7.08.2020 r.


 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl